Page 9 - BUDLive: 2019/04
P. 9

Komiks


     Dala Kanál i s handicapem                  První handicapovaná
                  plavkyně přeplavala La
                  Manche. A nás může těšit,     ?OSY­IP NWIQ QEPSZEX TW†X WSGLE«MX
                  že to byla absolventka              LV†X HMZEHPS
                  českobudějovické střední            &PI XITVZI OETIPE
                  průmyslovky Markéta Pechová           Qž JEOX FEZ
                  (40). Poslední srpnovou
                  neděli 2019 přeplavala kanál
                  přesně tak, jak si to před lety
                  vysnila. Za neuvěřitelných
                  12 a půl hodiny zdolala 38
                  a půl kilometru dlouhou
                  trasu z anglického Doveru
                  do francouzského Calais. Když
                  rodačka z Dívčic odpovídala           9] YQ­ RE RžGS LV†X$
                  po rekordní plavbě novinářům,
                  zmínila se o nepříjemných           &RM RI
     medúzách u francouzských břehů, ale především o zimě.          &PI XS ZSR
     „Příšerné pro mě bylo, že jsem do pahýlu (Markéta přišla        RMOHS Z X—
     ve dvanácti letech o nohu, pozn. red.) dostávala křeče tím, jak se    OETIPI
     vinou zimy špatně prokrvoval.“ Moře totiž ochlazovaly trajekty,
     které plavkyni míjely. „Voda měla osmnáct stupňů, což byla
     paráda, ale jakmile projel trajekt, pohybovala se najednou třeba
     i kolem dvanácti, a to bylo vážně náročné,“ uvedla plavkyně.
     BUDLive každopádně gratuluje ke skvělému sportovnímu
     výkonu :-)

                                         9EO GS ZPEWXRž LVENIXI
                                            za styl?
                  BUDLive má                   No, takovou
       ČÍSLO VYDÁNÍ:
       10           nový web                     RI^†ZMWPSY
                                           QY^MOY
                                       0E¸HIN TVSWXž LVENI RI^†ZMWPI
                                           RE SWXEXRGL

                  Náš magazín spustil nové
                  webové stránky. Na adre-
                  se www.budlive.cz budeme
                  postupně zařazovat převážně
     V úterý 10. prosince se otevřel  reportáže a články z archivních
     další úsek dálnice D3 na Česko- čísel. Již nyní si ale můžete pře-
     budějovicku. Nově auta proje- číst řadu zajímavostí, které jsme
     dou od Ševětína k Borku, což je  publikovali od prvního čísla
     10 kilometrů..      vydaného v lednu 2016.


                                               ZIMA 2019 BUDLIVE 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14