Page 6 - BUDLive: 2019/04
P. 6

BUDAkce

               Kam vyrazit?

         Za jídlem                      Za divadlem


         únoru proběhnou oblíbené       aladit se svátečně a přitom  divadelní apokryf o zápasu prostých
        Dny slovenské kultury. Je již     příjemně a zábavně může- lidí s byrokratickým aparátem, stejně
        dobrou tradicí, že svou „bryn-    te s celou rodinou v netra- jako velký univerzální příběh o sou-
    Vzou do mlýna“ přispějí k as- Ndiční divadelní Boudě         boji dobra se zlem doporučujeme
    poň pomyslnému výletu k východnímu  na Mariánském náměstí. Hra Útěk  shlédnout v období adventu až do 30.
          sousedovi i mnohé re-  do Egypta přes království české sli- prosince v podání herců Jihočeského
            staurace v centru   buje dle autorů milý rodinný zážitek  divadla v Boudě na Mariánském ná-
             města. Jejich me-  se špetkou sebezpytu, vůně jehličí  městí. Více o divadelním projektu na-
             nu se proto po-  a tradiční české dechovky světového  jdete na stránce 55 nebo na webu
             nese na sloven-  formátu. Protože, věřte tomu nebo  www.boudajd.cz.
             ské vlně a prim  ne, za oněch svatých dob vedla nej-
             budou hrát oblí-  kratší cesta z Betléma do Egypta přes
             bené halušky, pi- Království české. A přesně tudy pr-
            rohy, zemiaková   chají Marie a Josef s Ježíškem. Nema-
            baba či parene buch- jí peníze ani doklady. Ale co jiného jim
          ty. Populární Dny slo- zbývá, když v Betlémě už není bez-
    venské kuchyně chystají Masné krámy,  pečno? Mezitím král Herodes posílá
    na slovenské lahůdky můžete vyrazit  telegram císaři Františku Josefovi,
    i do Budweisu. Pochopitelně nikde ne- ve kterém žádá o pomoc při stíhání
    bude chybět borovička a provozovatelé  podezřelé trojice osob. Dostihnou je
    restaurací chystají i vystoupení sloven- pekelné síly spolčené s celní správou
    ských folklórních skupin.      c. k. Mocnářství? Svérázný satirický


                                                   INZERCE              Přemýšlíte nad nevšedním dárkem?


                          Dárkové poukazy od 3 290 Kč na lety balonem!

                                  www.lety-balonem.cz
    6 BUDLIVE ZIMA 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11