Page 3 - BUDLive: 2019/04
P. 3

BUDLive            zima 2019          Editorial Jana Cempírka            Českobudějovický magazín
            BUDLive

                                   Říká se, že...


              Číslo 4, ročník IV
           toto číslo vyšlo v prosinci 2019
               Vydavatel:
           Bud Media s.r.o., IČO: 04565363
          Kostelní 46, 370 04 České Budějovice
            Na obsahu čísla se podíleli:
                                           Za chvíli posíláme do tiskár-
        Jan Cempírek, #Budějčanda, Radomír Dohnal, Eva            ny zimní BUDLive a já napo-
        Erbanová, Jana Holoubková, Jan Flaška, Kamil Jáša,          sledy listuji jeho stránkami.
        Marek Kerles, Mirka Nezvalová, Antonín Pelíšek,           A nevím proč, ale napadlo mě
        Andrea Poláková, Lenka Pužmanová, Ivo Stejskal       K okřídlené rčení, že „všechno

               Fotografie:                  je jinak.“ Říká se třeba, že lidé jsou v dneš-
                                      ní době sobečtí a zaměření jen na úspěch.
        Petr Zikmund, Petr Kubát, Jakub Loudát a archiv       Hned v úvodu magazínu se ale vydáváme
                                      za budějovickými dobrovolníky, kteří do-
            Foto obálka: Petr Zikmund
                                      mněnku o sobecké době obrací velmi
           Jazyková korektura: Petr Pojar            rychle zcela naruby. Netvrdím, že nezišt-
                                      ných lidí postávají na každém rohu desít-
           Design a DTP: Michael Ehrlich             ky, jenže zcela evidentně jsou a se společ-
                                      ností to není zas tak špatné. Listuji dál.
           Web a facebook: Adam Červinka
                                      Říká se, že nejlepším místem v Budějcích
                Inzerce:                   je Havlinda. Ale je to pravda? Možná se
                                      zapomíná na vilkovou, trochu mondénní
          Veronika Valešová, Lucie Pelikánová           čtvrť pod nemocnicí. Podívala se tam
         e-mail: inzerce@budlive.cz, tel: 608 514 747        v reportáži Mirka Nezvalová a zjistila, že
               Předplatné:                  právě pod nemocnicí se tamním obyvate-
                                      lům žije více než dobře a svou čtvrť by
        e-mail: predplatne@budlive.cz, tel.: 388 903 101      za jinou rozhodně neměnili. Navíc jsou ta-
                                      to místa přímo nabitá moderní historií
               Distribuce:
                                      a kdyby domy mohly vyprávět, to by-
         prodej ve stáncích zajišťuje PNS; předplatné        chom si vyslechli zajímavých příběhů!
               zajišťuje SEND                 Á propós, když už jsme u domů. V aktuál-
                                      ním BUDLive se jich sešlo poměrně dost.
               www.budlive.cz                A netuctových! Říká se přitom, že Budějce
         https://www.facebook.com/magazinbudlive          jsou nudné a fádní. Jenže podívejme se
                                      na nově postavené projekty, nebo svéráz-
        Evidenční číslo: povoleno Ministerstvem kultury ČR dne    ný zubařský dům u Maláku. Kdepak,
         23.11.2015 pod evidenčním číslem: MK ČR E 22321
               ISSN 2464-6075                 všechno je jinak a že se něco říká … je lep-
                                      ší si to ověřit na vlastní oči. Příjemné čte-
       BUDLive je českobudějovický magazín vycházející 4x do roka  ní přeje
       pro obyvatele a přátele Českých Budějovic, kteří vyznávají
       aktivní životní styl a mají zájem o dění ve městě a jeho okolí.
          Návrhy, čtenářské dotazy a tipy pište na mail:
             jan.cempirek@budlive.cz


                                               zima 2019 BUDLive 3
   1   2   3   4   5   6   7   8