Page 11 - BUDLive: 2019/04
P. 11

Dobrovolnictví


     BLANKA ŠINDELÍŘOVÁ / účetní / 56 let

     Když jsem byla mladá, toužila
     jsem zachraňovat velryby. Brzy
     jsem ale poznala, že nemusím
     vůbec jezdit daleko do svě-
     ta, stačí jen dělat drobnosti
     v každodenním životě. Chceš-li
     změnit svět, začni u sebe, říká
     se. A s tím já souhlasím, tak se
     sama snažím žít! Proto už přes
     deset let pracuji jako dobro-
     volnice. V různých zařízeních
     - s dětmi, dospělými, seniory.
     Prostě pomáhám, je to pro mě
     normální. A co mě nejvíce baví?
     Třeba muzikoterapie. Mým
     nejoblíbenějším nástrojem je
     kantela – finský drnkací nástroj.
     Tóny a energie z jejích strun
     působí na tělo i na mysl jako
     živá voda.


     ZBYNĚK POSKOČIL / vývojový inženýr / 31 let
                                            V práci oživuji stroje, ve volném
                                            čase vzpomínky. Dobrovolničím
                                            v seniorském centru tři roky, po-
                                            slední dobou navštěvuji jednoho
                                            správného starého pána. Bydlí
                                            tady společně se svou paní. Po-
                                            vídáme si o všem možném, chci,
                                            aby naše schůzky byly na poho-
                                            du. A proč jsem se vlastně stal
                                            dobrovolníkem? Bydlím nedale-
                                            ko domova seniorů a často jsem
                                            přemýšlel, zda v něm nejsou
                                            osamocení lidé a zda bych pro
                                            ně nemohl něco udělat. Třeba se
                                            u nich jen zastavit, zeptat se, jak
                                            se daří, dát společný čaj. Nakonec
                                            jsem zvedl telefon a domluvil
                                            se. Chodím sem jednou týdně
                                            a moc rád.


                                               ZIMA 2019 BUDLIVE 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16